به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛سهراب امدادی فرد افزود: براساس قانون، مودیان مالیاتی که تاکنون اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده اند فقط تا 2 مرداد مهلت دارند که اظهارنامه های خود را از طریق سامانه ی www.tax.gov.ir ارائه کنند.مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه این مهلت قابل تمدید نیست ادامه داد: مودیان در صورت عدم ارایه ی اظهارنامه ی الکترونیکی خود در مهلت مقرر،مشمول جرایم سنگین و غیرقابل بخشش مالیاتی می شوند.

سهراب امدادی فرد با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 18 هزار مودی اظهارنامه خود را ارائه کرده اند گفت: طبق قانون 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 94 اشخاص حقوقی،شرکت ها و مستغلات بود که امسال به روز 2 مرداد تغییر کرد.