به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛محمودرضا رحیمی افزود:اتاق فکر کهگیلویه و بویراحمد نوعی حلقه ارتباط بین جامعه دانشگاهی و بدنه اجرایی این استان است و به همین دلیل نیز اهمیت ویژه ای دارد.وی اظهار کرد:مهمترین انتظار دانشگاهیان از دولت آن است که توسعه در تمامی زمینه ها بایدچندبعدی باشد زیرا توسعه تک بعدی چندان اثرگذار نیست و کارآیی لازم را ندارد.رئیس دانشگاه یاسوج خواستار تکیه بر قابلیت های کهگیلویه و بویراحمد با لحاظ کردن تمامی جنبه های فنی و اقتصادی برای توسعه هر چه بیشتر آن شد.رحیمی عنوان کرد: ظرفیت مهم و اصلی کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه روزافزون آن نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص است.