به گزارش برنا از شهرکرد ؛فرمانده انتظامی اردل گفت: با اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی در این شهرستان، یک دستگاه نی سان حامل چوب جنگلی بلوط متوقف و در بازرسی از آن، یک تن و 600 کیلوگرم چوب قاچاق درخت جنگلی بلوط به ارزش 50 میلیون ریال کشف شد.

سرهنگ دوم علی سپهوند گفت: در این عملیات یک نفر نیز دستگیر و به مرجع قضایی معرفی گردید.

اردل، با 70 هزار نفر جمعیت، از شهرستان های 9 گانه استان چهارمحال و بختیاری می باشد.