رئیس آموزش و ترویج اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با اعلام این خبر اظهار داشت: این میزان آموزش، طی 3 ماهه ابتدای سال جاری به وقوع پیوسته است.

دکتر سید علی علوی مقدم اعلام داشت: بیماری های مشترک و آموزش های مربوط به آن بویژه در مورد بیماری هایی نظیر؛ تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو، شاربن، هاری، تب مالت، سل، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و ... از جمله بیماری هایی بوده اند که محتوی مناسب آموزشی برای مخاطبان آن اعم از روستائیان و عشایر استان تهیه شده و به نحو مطلوب سعی در انتقال این مفاهیم صورت گرفته است به نحوی که به عنوان نمونه، برای آموزش راه های پیش گیری از بیماری مهلک تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو بیش از 1200 نفر از مخاطبان یادشده بویژه زنان روستایی،طی مدت فوق از آموزش های لازم بهره مند شده اند.

وی از پرورش دهندگان دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل نیز به عنوان دیگر مخاطبان دامپزشکی یاد کرد که در صورت انتقال صحیح آموزش های مبانی تولید و بهداشت پرورش، می توانند ضمن برخورداری از افزایش تولید در واحد پرورش خود، نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات خود در سایه آموزش های ترویجی دامپزشکی اقدام کنند