به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان ، محمد رضا سپهوند ، مربی درجه 1، دانشحوی دکترای فیریولوزی ورزش و قهرمان کشور در چندین تورنمت بین المللی است که هم اکنون رئیس هیئت پرورش اندام شهرستان خرم آباد است و در این مسابقات حضوردارد.

اسامی داوران منتخب جهت حضور در مسابقات پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی باشگاههای کشور مورخ 5 لغایت 8 مرداد ماه 1395 (کرمانشاه)

به شرح ذیل میباشد:

1- جمشید بابایی

2- ناصر شجاعی

3- مجید تلخابی

4- مرتضی جانقربان

5- مسعود بختیاری

6- جعفر کریمیان

7- مجتبی شوهانی

8- سیروس دهبان

9- رضا جامعه اسکویی

10- محمد رضا سپهوند

11- وحید ذوالقدر

12- حسین صفری

13- سید احمد احمدزاده

14- سعید نادری

15- افشین بختیاری

کمیته فنی: آقایان....

1- ساسان مصیبی

2 - محمد رضا فتح جلالی

منشی و گوینده: آقایان.....

1- عیسی کریمیان

2- شاپور توکلی

مسول برگزاری مسابقات (مجید حاج آقا بزرگی)

مسول کمیته انظباطی ( مجید نظر خانی)

مسول کمیته داوران (جواد جوادیفر)