به گزارش خحرگزاری برنا از همدان، مدیرکل بهزیستی استان همدان در نخستین همایش توانمندسازی و اشتغال مددجویان حوزه اجتماعی استان همدان، توانمندسازی مددجویان را اولویت اساسی این سازمان در حوزه های مختلف عنوان کرد.

وی با بیان اینکه 386 کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور فعال است گفت: در استان همدان هشت کلینیک مددکاری اجتماعی فعالیت دارند و در راستای توانمندسازی مددجویان تلاش می کنند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان درباره حوزه کاری کلینیک های مددکاری اجتماعی گفت: این کلینیک ها در سه حوزه کاری شامل آرام سازی و آسایش خانواده ها با مداخلات به هنگام ، تسهیل ارتباط تنگاتنگ اعضای خانواده و حرکت این ارتباط به سمت بهنجارسازی و زمینه یابی و بسترسازی اشتغال مددجویان و نه ایجاد اشتغال فعالیت می کنند.

الوند موفقیت این کلینیک ها را حرکت در جهت رفع وابستگی مددجویان عنوان و اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی مراکز غیردولتی بتوانیم آنها را به سوی استقلال و خودمحوری سوق دهیم و به فراخور آن شاهد عملکرد مثبت و هدفمند آنها در حوزه توانمندسازی مددجویان باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان همدان اظهار کرد: دانش محور بودن و وجود نیروهای متخصص در بخش های دولتی و غیردولتی سازمان بهزیستی بیانگر این واقعیت است که می توان با بهره گیری از این پتانسیل ها در راستای توانمندسازی جامعه هدف فعال بود.

الوند با بیان اینکه زمینه اقتدار افزایی مراکز غیردولتی فراهم شده است گفت: مراکز غیردولتی باید با استفاده از ظرفیت های موجود به سمت توانمندسازی جامعه هدف خود حرکت کنند.