به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، در راستای اقدامات ارزشمند هیات اسکیت قزوین و پس از احداث پیست های اسکیت در شهرهای محمدیه و البرز و بویین زهرا اینبار اقبالیه فعالیت جدی در این زمینه خواهد داشت.

اقدامات انجام شده توسط هیات اسکیت قزوین در قالب احداث پیست های مذکور می تواند اسکیت استان قزوین را در دو بخش همگانی و قهرمانی بیش از گذشته سر زبان ها بیاندازد.

با توسعه اسکیت در قزوین باید شاهد روزهای خوبی در این رشته در استان باشیم و این روند می تواند آغاز حضور تیم های استان در مسابقات لیگ برتر اسکیت باشد.

گفتنی است هیات اسکیت قزوین پیش از تشکیل کادر فعلی و پس از استعفای رییس قبلی به صورت سرپرستی اداره می شد.