به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، قاضی بخشی محبی در نشستی صمیمی با حامیان محیط زیست در پاسخ به یکی از نمایندگان  حامی طبیعت  در خصوص اخرین وضعیت زمین محصور در بخشی از خط الرأس ارتفاعات که مورد مطالبه سمن ها ومردم بوده وکرارا مکاتبات وشکایاتی را در این زمینه داشته اند اعلام کرد: بنا به تشخیص دادستانی وپس از مذاکره ومکاتبه با شهرداری وسایر سازمانهای مربوطه  وخصوصا پیگیری کمیته شناسایی شورا ورعایت حقوق عامه با توافق صورت گرفته بنا شد تا پس از کارشناسی نسبت به اعاده زمین به راه وشهرسازی وشهرداری اقدام شود تا با ادامه کاشت درخت درخط راس وادامه مسیر إیجاد فضای سبز شاهد رونق حضور کوهنوردان وعاشقان طبیعت وسایر أقشار جامعه باشیم

 سرپرست دادسرای ناحیه ٦مشهد افزود :بر اساس تاکید ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی ومنابع طبیعی این اراضی میبایست در اختیارشهروندان برای استفاده عموم مردم قرار گیرد با این رویکرد دادستانی مرکز استان نیز تمام تلاش خود را جهت این سیاست به کار خواهد بست و  حال حاضر در بخش عمده ای از ارتفاعات درخت کاری شده وبخشهای زیادی هم تثبیت مالکیت شده وگودهای فراوانی از سوی مدیریت کمربند سبز وحوزه خدمات شهری شهرداری إیجاد شده تا در زمان مناسب درخت کاری صورت گیردش