به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛رئیس اداره تامین گچساران با بیان اینکه هم اکنون بیش از 76 هزار نفر بیمه شده در این شهرستان وجود دارد گفت: از این تعداد 27هزار بیمه شده اصلی و مابقی افراد تحت تکفل هستند.علیزاده افزود:همچنین بیش از 2هزار و 600نفر ازبیمه شدگان اصلی دراین شهرستان کارگر ساختمانی هستند که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.وی تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرستان گچساران را چهار هزار نفر بیان کرد و گفت: با احتساب افراد تحت تکفل آنان این اداره به بیش از هشت هزار نفر در این زمینه خدمات رسانی در زمینه پرداخت مستمری و خدمات درمانی دارد.