به گزارش برنا آذربایجان غربی،در این دوره ازمسابقات 6 تیم ارومیه الف،ارومیه ب،سلماس،مهاباد،نقده وبوکان به مدت دوروز دراستخر اداره ورزش وجوانان سلماس باهم رقابت کردند.

درروزپایانی این مسابقات تیم ارومیه الف 15 بر2 تیم مهابادراشکست داد وتیم سلماس هم باحساب 13 بر6 برتیم واترپلوی نقده پیروز شد وتیمهای ارومیه ب وبوکان به تساوی دست یافتند. درپایان این مسابقات درمجموع تیمی تیم واترپلوی ارومیه الف با8 امتیاز اول،تیم سلماس با6 امتیازدوم وتیم بوکان نیزبا5 امتیازسوم شدند.
تیم منتخب این دوره ازمسابقات به مسابقات منطقه دو کشوری که مهرماه سالجاری درشهرزنجان برگزارخواهدشداعزام می شود.