به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،در مسابقات سوارکاری رشته استقامت قهرمانی کشور که در مراغه برگزار گردید علی مرادی سوار کار خوب بروجردی موفق گردید به مقام دوم این دوره از مسابقات دست یابد.