به گزارش برنا آذربایجان غربی، جمشیدی، مدیر فرودگاه سازمان منطقه آزاد ماکو با اعلام این خبر اظهار داشت: کلیه تجهیزات دستگاه کمک ناوبری DVOR/DMS فرودگاه نصب شده و منتظر پرواز هواپیمای فلایت چک می باشیم تا با انجام طرح وارسی و پروازی، منطقه آزاد ماکو صاحب یک فرودگاهIFR  شده و خدمات پروازی را ارایه نماید.