به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، غلامحسین سلمانی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ضمن اعلام این مطلب گفت : تجدید خط کشی های مخصوص پارکبان در خیابان 55 منطقه به پایان رسیده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 21 اظهار داشت : به منظور اجرای طرح توزیع عادلانه  پارک حاشیه ای در سطح منطقه ، این حوزه نسبت به تجدید خط کشی پارک حاشیه ای طرح پارکبان در یکی از پر ترافیک ترین خیابان های منطقه اقدام کرده است .

  وی در ادامه اظهار داشت : با توجه به اینکه بازسازی بلوک ها عابر پیاده و روکش تازه آسفالت خیابان 55 به اتمام رسیده بود ، عوامل اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک با هماهنگی های به عمل آمده با  پلیس راهور منطقه ، شهردار ناحیه 3 و شرکت سایپا نسبت به تجدید خط کشی های پارک حاشیه ای طرح پارکبان و نصب مجدد تابلوهای ویژه این طرح اقدام کرد.

سلمانی در پایان تصریح کرد : با اجرای طرح مذکور  تعداد 307 محل پارک حاشیه ای در خیابان 55 ایجاد شده است.