به گزارش خبرگزاری برنا از باخرز، محسن اکبری با اعلام این خبر گفت: این جلسه دوشنبه مورخ ۲۸تیر ماه با حضور رئیس هیئت والیبال تایباد آقای عطایی در محل اداره ورزش وجوانان برگزار گردید و‌مقرر شد که آکادمی والیبال فرهاد که زیررنظر آقای عطایی می باشد در دو بخش مرکزی و بالا ولایت آموزش والیبال از سنین پایه را شروع کنند.همچنین ساماندهی تیم والیبال شهرستان از مواردی بود که مقرر شد توسط آکادمی انجام شود.

 وی در ادامه از تمرینات تیم فوتسال نوجوانان کردیان در ارتفاعات این روستا خبر داد وگفت: این تیم جهت شرکت در مسابقات فوتسال نوجوانان استان تمرینات آمادگی خود را در ارتفاعات این روستا دنبال کردند.