براساس طرح تحقیقاتی انجام شده از سوی سازمان بهزیستی دو منطقه گلشهر و طرق در مشهد جزو مناطق پرآسیب از نظر معتادان تزریقی ، اعتیاد و آسیب های اجتماعی شناسایی شدند که افزایش خدمات در این مناطق در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به اینکه شمار زیادی از ساکنان این مناطق مهاجران خارجی هستند، بیشترین گروه هدف نیز از این قشر خواهند بود.

هدف از راه اندازی این مراکز جلوگیری از ابتلا به بیماری هایی مانند هپاتیت و ایدز در بین معتادان تزریقی با در اختیار قرار دادن برخی اقلام بهداشتی و سرنگ و کاهش رفتارهای پرخطر می باشد.