به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج ؛دکتر هاشمی وزیر بهداشت به نیابت از هیت دولت از شهرستان دنا بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات این شهرستان قرار گرفتند.

2

3

6

8

9

7

1

10

11