به گزارش خبرگزاری برنا، مدیر کل زندان های استان گلستان در مراسم آزادی زندانیان گنبد کاووس گفت:برای آزادی این افراد 580 میلیون ریال پرداخت شد.

محمود امینی افزود:بخشی از دیون مالی این زندانیان را نیکوکاران گلستانی تقبل کردند و بخشی را ستاد دیه پرداخت کرد.

وی افزود:در 5 ماه گذشته 86 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در گلستان با پرداخت 3 میلیارد تومان آزاد شدند.