مهندس علیرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد افزود: برداشت اضافه از منابع آب هرچند میزان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است، اما ضربات جبران‌ناپذیری نیز بر پیکر آبخوان ها و تداوم حیات وارد کرده است واولین خسارتش رابه خودبهره برداران چاهها و به عبارت دیگر به کشاورزان زده است.

وی ضمن اشاره به طرح موفق نصب وبهره برداری از کنتورهای هوشمند تأکید کرد: در حال حاضر چندماهی است که بهره برداری ازکنتورهای هوشمند نصب‌شده شروع شده است و عملکرد آن مشابه کارت سوخت است یعنی حجم آب مشخصی که در پروانه بهره برداری درج شده و مشخص می‌کند که کشاورز در سال چه مقدار آب می‌تواند از این چاه برداشت کند.

مهندس طاهری افزود: به عبارت دیگر با نصب این کنتورها، کشاورز می‌داند در طول سال زراعی چه میزان آب می‌تواند برداشت کند و میتواند آن را به درستی مدیریت نماید.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ضمن حمایت نصب کنتور بر روی بیش از8 هزار حلقه چاه در خراسان رضوی خبر داد و گفت:نصب وبهره برداری از کنتور های هوشمند را از ساخت همه سدهای استان مهمترمیدانم و با نصب این کنتورها، باستفاده ازرابطه بین توان الکتریکی ودبی، میزان حجم خروجی آب اندازه‌گیری می‌شود و کشاورزان میتوانند نسبت به استفاده از حجم مشخصی که قانونا در اختیار دارند اقدام کنند.

مهندس طاهری در بخش دیگر سخنانش متذکر شد: روند افت دشت در استان از ۴۰ سال پیش شروع شد، چرا که میزان برداشت از آبخوان ها از میزان بارندگی سالانه بیشتر شده است.

وی گفت: سطح آب زیرزمینی به‌طور متوسط درطی این سالهادر دشت مشهد ۸۰ متر پایین رفته است و تاکنون به صورت تجمعی بالغ بر 50 میلیارد مترمکعب آب از این آبخوان برداشت کرده ایم که رقم بسیار بزرگی است.

مهندس طاهری در عین‌ حال گفت: البته این میزان برداشت، اقتصاد و معیشت و شغل ایجاد کرده است؛ اما بدلیل پیشی گرفتن مصرف نسبت به تولید؛متاسفانه این به آن معنا است که خون بدن خود را اندک‌اندک بیرون بکشیم تا زندگی کنیم و از این غافل هستیم که این خون یک روز تمام می‌شود.

وی ضمن تقدیر از کسانی که با تدابیری همچون نصب کنتورهای هوشمند نقش بزرگی در نجات آب ایفا کرده‌اند از کشاورزان خواست تا هم گام با اطلاع رسانی‌هایی که صورت می‌گیرد عمل کرده و به‌اندازه برداشت نمایند.

وی گفت: میزان حجم مشخص‌شده برای هر کشاورز میزان اندکی نیست، تنها مدیریت مصرف می‌طلبد البته با توجه به این که تاکنون آب زیرزمینی آزادانه در اختیار بهره بردار بوده و لذا هماهنگ شدن با شرایط جدید که ضرورت نجات منابع آب است ، نویدپایداری منابع آب راداده است.

طاهری تأکید کرد: در این راستا و در استان خراسان رضوی ما اعتقاد راسخی به عدم فروش حجم اضافه و جلوگیری از تخلف فروشی داریم؛ معذالک از سوی دیگر تاکید شده است صرفا در سال اول در بهره برداری کنتور های هوشمند مساعدت های لازم با کشاورزان انجام بشود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پایان گفت: در حال حاضر در استان خراسان رضوی، حدود 1.2 میلیارد مکعب کسری مخزن داریم که حدود 200 میلیون مترمکعب آن مربوط به چاه‌های غیرمجاز و یک میلیارد مترمکعب ناشی از اضافه برداشت چاه‌های مجاز است که پروانه بهره برداری دارند و این مشکل انشالله به‌زودی و با درایت و تدبیروخواست وحمایت همگانی ومصرف باندازه حل خواهدشد.