به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، بهزاد رضوانی گفت: با توجه به برنامه‌ریزیهای به‌عمل آمده برای افزایش ظرفیت منابع آبی منطقه به منظور تامین آب آشامیدنی با کیفیت مناسب، تملک 2 قطعه زمین در اراضی محدوده کمربندی چیتگر در دستور کار قرار گرفت و پس از تملک بلافاصله نسبت به حفر چاه‌ها اقدام شد.

او ادامه داد: با عنایت به مراحل پایانی عملیات حفر، این امور برای تسریع در بهره‌برداری از منابع مذکور نسبت به اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای خطوط انتقال آب چاه‌های مذکور به مخازن سطح شهرستان اقدام کرد.

رضوانی افزود: هم اکنون اجرای عملیات لوله‌گذاری به طول 1500 متر با سایز لوله‌های 200، 300 و 500 میلیمتری چدن داکتیل در حال انجام است.

مدیر امور آبفای شهرستان قدس اظهار امیدواری کرد با اجرای این خط انتقال و بهره‌برداری کامل از چاه‌های سایپا دیزل 1 و 2 وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی این منطقه بهبود چشمگیری پیدا کند.