به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سید کمال حسینی در این گردهمایی اظهار داشت: چهار مولفه ی ثروت،  قدرت، احترام، دانایی و اطلاعات، مزیت های اجتماعی تشکیل دهنده ی پایگاه اجتماعی هستند. 

وی افزود: هر چه ذخیره ی دانش و دانایی افراد بیشتر باشد دارای جایگاه اجتماعی بالاتری خواهد بود؛ فلذا حرکت فرمانداری‌ها در حوزه ی اجتماعی باید دانایی محور باشد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی گفت: اگر می‌خواهیم به جامعه کمک کنیم تا نگاهی اجتماعی داشته باشد؛ باید دانایی خود را  ارتقا داده و با شناخت وضعیت، تصمیمات عالمانه و متناسب با شرایط بگیریم .

حسینی خاطر نشان کرد: با دریافت نتایج جدید گزارش سرمایه ی اجتماعی در سال جاری،  وضعیت اجتماعی استان به تفکیک شهرستان ها در جلسه ای با حضور کارشناسان اجتماعی فرمانداری‌ها، تشریح خواهد شد.

 وی با تشریح برنامه ارزیابی فعالیت بخش اجتماعی فرمانداری، خاطر نشان کرد: در بحث تشکل‌ها هدف این بوده که ذائقه مردم عوض و تنوع فعالیتی جایگزین وضع سابق شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی در خصوص عفت عمومی نیز تصریح کرد: نباید به  این مقوله  نگاه تقلیل گرایانه داشت چراکه عفت عمومی زمانی شکل می‌گیرد که به همه ابعاد آن و در معنای عام به عفت عمومی توجه شود.