به گزارش برنا آذربایجان غربی، رسول اکبری  با بیان اینکه  در زمان حاضر جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر در ۳۸ شهر استان تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند که ۱۰۰ درصد جمعیت مذکور تحت پوشش خدمات آب و ۶۲.۵ درصد نیز تحت پوشش خدمات جمع آوری فاضلاب قرار دارند.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی به لحاظ اقلیمی از گذشته های دور از توان آبی بالایی برخوردار بوده و رودخانه های پرآبی چون ارس، زرینه رود، سیمینه رود، از منابع آبی مهم استان محسوب می شوند با این وجود خشکسالی سالهای اخیر در کشور این منطقه پرآب را نیز به صورت جدی با تهدید کم آبی مواجه ساخته است.

اکبری مدیریت تولید و توزیع آب، بازسازی و بهسازی مهندسی مجدد تاسیسات آب، محوطه سازی و حصار کشی آن را از جمله فعالیت های این شرکت در راستای ارتقای بهره وری تاسیسات و افزایش ظرفیت تامین آب در استان عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی اضافه کرد: در حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، اقدامات موثری در زمینه نگهداری از تاسیسات به انجام رسیده که تهیه بانک اطلاعاتی تجهیزات، نظارت بر اجرای دستورالعمل های نگهداری، اجرای لایه نت سامانه فا، توموگرافی از تجهیزات برقی و ارتعاش سنجی تجهیزات دوار را از جمله اقدامات این شرکت برشمرد.

وی یاد آور شد: اصلاح و استاندارد سازی انشعابات، مدیریت اتقاقات آب، پایش حدالقل جریان شبانه آب و نشست یابی، رفع نشتی مخازن با روش های جدی مدل سازی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب، توسعه و بازسازی آزمایشگاه کنتور آب برای تست خوشه ای، موردی وکنترل کیفی کنتورهای خریداری شده از جمله سایر اقدامات این شرکت که منجر به کاهش ۱۰ درصدی هدررفت آب در یک دهه اخیر شده اعلام کرد.

اکبری تامین انرژی مورد نیاز تاسیسات را یکی از مهمترین مولفه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب دانست و گفت: شرکت آب و فاضلاب شهری استان با داشتن هشت واحد تصفیه خانه فاضلاب، خدمات جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب را از طریق پایش کیفی، شستشوی مستمر و ویدئو متری از شبکه های فاضلاب ارائه می دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه منترل کیفی آب و فاضلاب و نظارت بر بهداشت آن یکی از حساس ترین و ضروری ترین موضوعات مورد نظر شرکت آب و فاضلاب شهری است افزود: به منظور تحقق این امر این شرکت با تجهیز آزمایشگاه های ثابت و سیار خود نسبت به اندازه گیری و تعیین مقدار بش از ۴۰ عامل فیزیکی و شیمیایی اقدام می کند.

وی یاد آور شد: در راستای حفظ محیط زیست استان نیز برابر موافقتنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه با این شرکت انتقال پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای حوزه دریاچه ارومیه به بستر این دریاچه میسر شده و پیش بینی می شود پس از اتمامم پروژه سالانه یکصد و پنج میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه هدایت شود.