به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال که پس از برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال قزوین در خروج از سالن با خبرنگاران سخن می گفت اظهار کرد: درباره تعویق چند روزه انتخابات مصمم به برگزاری آن بودیم و به هیچ وجه زیر بار مسائل حاشیه ای نمی رویم و امیدواریم این مجمع آغاز راه فوتبال قزوین باشد.

تاج تصریح کرد: با اتفاقات غیرفوتبالی کاملا مخالفیم و تعویق انتخابات هم به دلیل بندی در آئین نامه بود چراکه در فدراسیون کنونی اصلا بحث سیاسی نداریم.

وی درخصوص ارزیابی خود از انتخابات انجام شده گفت: انتخابات هیات فوتبال قزوین نه تنها پایان کار نیست بلکه آغاز کار در فوتبال این استان است و باید این استان حتما یک تیم لیگ برتری فوتبال و فوتسال داشته باشد.

رییس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه متاسفانه هم اکنون نیز حمایت خوبی از تنها تیم دسته دومی این استان صورت نمی گیرد عنوان کرد: در مراسم انتخاب بهترین های لیگ نماینده ای از قزوین نداشتیم که این امر به هیچ وجه زیبنده قزوین نبوده و باید در این خصوص تجدیدنظر شود.

تاج تصریح کرد: با هدف گذاری برای فوتبال قزوین باید به آینده نگاه کرد تا به عنوان مثال سال آینده دو داور و یک تیم فوتسال که جزء 8تیم برتر کشور باشد از این استان در کشور مطرح باشد و از طرفی هم به فوتبال بانوان نگاه ویژه ای شود.

وی در خاتمه اظهار کرد: این موارد باید ملاک رشد و توسعه فوتبال در قزوین قرار گیرد تا در آینده از این استان بیشتر در سطح اول فوتبال کشور بشنویم.