به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان، نجفعلی انتظاری در جمع امدادگران استان سمنان افزود:  زکات جمع آوری شد شامل یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال زکات واجب، ۳۰۰ میلیارد ریال زکات فطریه و ۷۰۰ میلیارد ریال زکات مستحبی بوده که ۵۷ درصد آن صرف رسیدگی به امور نیازمندان شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات نیاز به فرهنگ سازی جدی از سوی همه دستگاهها دارد، گفت: همه استانها اقدامات خوب و مطلوبی برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات انجام می دهند ولی در بهترین حالت، استانی که توانسته از اقلام مشمول، زکات جمع آوری کند، فقط ۹,۳ درصد بوده است .

مدیرکل امور اجرایی زکات، یکی از رویکردهای شورای عالی زکات را پرداخت هزینه بیشتر برای فقرا و نیازمندان عنوان کرد و گفت: شورای عالی زکات امسال مقرر کرده است ۶۰ درصد زکات جمع آوری شده برای فقرا و نیازمندان و ۴۰ درصد نیز صرف امور عمرانی شودکه این امر طی سالهای گذشته اجرایی نمی شود.طی سالهای اخیر ۳۰درصد  زکات جمع آوری شده اختصاص به  رسیدگی به امور نیازمندان و فقرا داشته است.

وی با بیان اینکه زکات جمع آوری هر منطقه باید در همان شهر یا استان هزینه شودگفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده مبالغ جمع آوری زکات برای عمران و آبادی همان منطقه استفاده می شود تا مردم بتوانند آثار و برکات آن را مشاهده کنند. هیچ گونه حق جا به جایی زکات از منطقه ای به منطقه دیگر وجود ندارد، مگر اینکه فرد نیازمند در آن منطقه وجود نداشته باشد.

مدیرکل امور اجرایی زکات کشور گفت: امسال که مزین به شعار اقتصاد مقاومتی است، یکی از عواملی که باعث برکت اموال می شود، پرداخت زکات است  لذا مردم باید به این فریضه دینی توجه بیشتری داشته باشند تا برکات و آثار خیر آن را در زندگی خود مشاهده کنند .

انتظاری با اشاره تعامل و همکاری کمیته امداد با  رسانه ها و جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بیش از پنج هزار روحانی با کمیته امداد همکاری دارند که این افراد با هماهنگی رسانه ها می توانند فرهنگ ترویج زکات را در کشور بیش از پیش گسترش دهند.