به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی ابراز کرد: در طرح ستاد بازآفرینی استان بازیابی هویت، ایجاد ارزش ارتقای حقوق شهروندی با کمک مدیریت یکپارچه و مشارکت دستگاه ها و تقویت مشارکت مردمی برای رسیدن به نقطه مطلوب پیش بینی شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به سند ملی راهبردی که بر اساس آن بحث های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز به مقوله بازآفرینی وارد شده ستاد بازآفرینی استان صرفا جنبه کالبدی نداشته و تلاش می شود توانبخشی در همه ابعاد ایجاد شود.

وی درباره دستور کارهای این جلسه ستاد بازآفرینی استان هم اظهار کرد: این جلسه با محوریت ارائه گزارشی از وضعیت جمعیتی و مهاجرت در استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وضعیت ساخت و ساز مسکن در بافت های فرسوده توسط انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان و همچنین ارائه گزارشی از برگزاری جلسات ستادهای شهرستانی و کارگروه های تخصصی و بررسی مصوبات تشکیل شد.

رافع ناصری فر رییس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی قزوین نیز درباره مصوبات جلسه ستاد بازآفرینی استان گفت: تاکید بر فعالیت سایر ستادهای شهرستانی و پیگیری علت عدم برگزاری جلسات در برخی از شهرستان ها، تشکیل کارگروهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و استفاده از توانایی بخش خصوصی و تسهیل زمینه سرمایه گذاری در بافت های نارکارآمد به ویژه در مورد مرمت و احیای خانه های تاریخی از جمله موارد مورد تاکید در جلسه بود.

ناصری فر ادامه داد: پیگیری راه اندازی دفاتر تسهیل گری در مناطق هدف بازآفرینی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و تصویب مرحله اول مطالعات بازآفرینی در شهرهای آبیک و اقبالیه نیز از مصوبات این جلسه بودند.