به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، فریبرز غیبی گستره کل جنگل های شمشاد شمال کشور را 70 هزار هکتار عنوان و بیان کرد: امروز خشکیدگی شمشادزارهای شمال کشور خود معضلی جدی است چنانکه نیمی از این شمشادها خشکیده است.

وی افزود: این خشکی و گرما خود موجب طغیان برخی آفت ها شده است که از جمله آنها آتشک و پروانه شب پره شمشاد است که دو سوم شمشادها را درگیر کرده است.

وی اظهار کرد: در این میان آفت شب پره، وارداتی است و امروز جنگل های شمشاد شمال کشور را بشدت تهدید می کند.

وی تصریح کرد: باید سازمان حفظ نباتات در بحث ورود بذر، نهال و گونه های گیاهی وارداتی دقت نظر بیشتری داشته و کنترل و قرنطینه آنها را با حساسیت بیشتری دنبال کند.

غیبی گفت: در این میان طی این سال ها به دلیل خشکسالی ها و بهره برداری غیر اصولی از جنگل ها، منابع آب های سطحی و سفره های زیرزمینی، فشار زیادی به جنگل های خارج از شمال وارد شده است.

وی اظهار کرد: امروز بخش زیادی از جنگل های زاگرس به دلیل سرشاخه بری برای تعلیف دام و قطع درختان برای تهیه هیزم و مواد سوختی و بیش از آن قطع درختان و زیر کشت بردن این زمین ها در حال تخریب است و بهره برداری های غیرمجاز از شیرآبه، صمغ درختان و مانند آن که در پایداری طبیعت موثر است، این امر را تشدید کرده است.

وی گفت: پروژه های عمرانی ناسازگار با جنگل ها و وجود دام مازاد در عرصه های طبیعی بویژه جنگل ها از عوامل تخریب و مانع زادآوری و بازسازی جنگل است.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها و مراتع کشور افزود: خشکی، تغییر اقلیم و ریزگردها بر جنگل ها فشار می آورد و رفتار فیزیولوژی آنها را کاهش داده است.