به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، دکتر نصرت الله عابدینی  در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار به همه خبرنگاران منطقه، اظهار داشت: در تحولات تاریخ معاصر ایران، اصحاب رسانه بویژه خبرنگاران، نقش اثرگذاری را ایفا کرده‌اند.

وی جایگاه خبرنگاران و دیگر فعالان عرصه رسانه در جامعه امروز جهانی، که فناوری اطلاعات و ارتباطات، بنیان جوامع بشری را تحت سیطره خود قرار داده است، بیش از هر زمان دیگری معنا می‌یابد.

دکتر عابدینی افزود، خبرنگاران انسان هایی بی ادعا  هستند که بدون هیچ ادعایی با کار واسترس بسیار زیاد با کاری که جامعه ومردم از آنها توقع دارند به عنوان افرادی درصف کار میکنند  نوک پیکان حملاتند آن چیزی را که میبینند تجزیه وتحلیل کرده و بهترین آن را ارائه میدهند .

وی درخصوص دانشگاه پیام نور و دستاوردهای آن اظهار داشت،  دانشگاه  پیام نور دانشگاهی مردمی و بیشتر قشر متوسط جامعه به سمت آن حرکت میکنند .

عابدینی افزود خروجی دانشگاه پیام نور بسیار عظیم هست و بیشترین قبولی را درسطح کارشناسی ودکترا  ازدانشگاه پیام نورهستند.

وی گفت، دانشگاه پیام نور الحمدولله در سطح کشور به لحاظ تعداد دانشجو مقام اول و از نظر ساختارهای آموزشی در بین کشورهای جهان اسلام هم مقام برتر را دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار با بیان اینکه دانشگاه پیام نور دارای حسن های خوبی است، افزود، هر دانشجویی در دانشگاه پیام نور همزمان میتواند در دو رشته تحصیل نماید.

ما حدودا" بیست وسه رشته کارشناسی داریم و دانشجوها میتوانند ازبیست سوم الی ۲۸ مرداد ماه بدون آزمون بابردن مدارک تحصیلی خود وارد سامانه سنجش پیام نور شوند. و این  یک فرصت استثنایی برای کارمندان دولت محسوب میشود، تا بتوانند بدون مشکل پرداخت شهریه مستقیم  تحصیل کنند.

به گفته وی  دانشگاه پیام نور این پتانسیل بسیار عالی رادارد که قهرمانان ملی ما  در سطح کشور  که در رقابت های آسیایی، جهانی و المپیک دارای عناوینی باشند بدون کنکور میتوانند درسطح این دانشگاه تحصیل نمایند.

 

نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار نشست خبری رییس دانشگاه پیام نور شهرستان شهریار