به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان؛منصور درویشی در این خصوص  با اشاره به جلوگیری از برداشت شن و ماسه گفت:متأسفانه شهرداری ازنا‌ ، بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات زیست محیطی، اقدام به برداشت غیر مجاز شن و ماسه موجود در بستر فعال رودخانه‌ ماربره می کند.

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ازنا، برداشت غیر مجاز شن و ماسه را موجب فرسایش بستر و همچنین کناره رودخانه ها دانست و در این خصوص تصریح کرد : کاهش کیفیت آب رودخانه، محروم شدن آبزیان از تولید مثل طبیعی در اثر تخریب اجتماعات گیاهی و جانوری از آسیب‌های ناشی از برداشت شن و ماسه است.

وی با اشاره به برخورد با متخلفان برداشت شن و ماسه خاطرنشان کرد : از فعالیت غیر قانونی افراد خاطی که در رودخانه مشغول برداشت غیرمجاز شن و ماسه بودند، توسط گشت یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان جلوگیری بعمل آمد.