به گزارش برنا، اسد حسن‌زاده  تصریح کرد: از سال ۸۶ تا ۹۴ مقایسه تعداد ازدواج‌های ثبت شده نشان می‌دهد که تا سال ۹۱ آمار ازدواج روند صعودی داشته اما سال ۹۱ تا ۹۴ روند نزولی به خود گرفته است.

وی افزود: تعداد ازدواج‌های ثبت شده در سال ۸۶، ۱۷ هزار و ۱۷ مورد، در سال ۸۷، ۱۸ هزار و ۳۲۶ مورد، در سال ۸۸، ۱۸ هزار و ۶۱۵ مورد، در سال ۸۹، ۱۸ هزار و ۴۷۸ مورد و در سال ۹۰، ۱۸ هزار و ۷۵۰ مورد است.

به گفته مدیرکل ثبت‌احوال استان در ادامه شاهد روند نزولی ازدواج هستیم بطوریکه در سال ۹۱، ۱۸ هزار و ۴۰۱ مورد، در سال ۹۲، ۱۷ هزار و ۳۹۳ مورد، در سال ۹۳، ۱۵ هزار و ۹۱۸ مورد و در سال ۹۴، ۱۴ هزار و ۶۶۸ مورد ازدواج به ثبت رسیده است.

حسن‌زاده متذکر شد: در نیمه نخست سال گذشته هشت هزار و ۶۱۰ ازدواج ثبت شده که در مقایسه با سال جاری با هشت هزار و ۲۵۶ مورد ازدواج شاهد رشد ۴.۳ درصدی ازدواج هستیم.

وی با تأکید به اینکه به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال گذشته ۱۱ مورد ازدواج به ثبت رسیده است، اضافه کرد: بیشترین نرخ ازدواج با ۲۴.۹ در شهرستان نیر و کمترین با ۷.۷ در شهرستان سرعین ثبت شده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان متذکر شد: سال گذشته روزانه ۴۰ مورد ازدواج و در هر ساعت به طور میانگین دو ازدواج به ثبت رسیده است که به نظر می‌رسد این ارقام در سال جاری افزایش یابد.