به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ، به منظور رسیدگی به مشکلات هیاتهای کشتی استان لرستان ،والی زاده مرادی رئیس هیات کشتی استان به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان و تعدادی از اعضا هیات کشتی و پیشکسوتان شهرستان الیگودرز از هیات کشتی شهرستان بازدید کرد.

در ابتدا این سفر کاری مسئولین به دیدار سید عباس موسوی خیر ورزشیار رشته کشتی که از سالیان متمادی با این هیات روابط دوستانه ای داشته و در ساخت سالن ورزشی کشتی و همچنین سالن جانبی بدنسازی تعامل بسیاری با اداره ورزش و جوانان در احداث این مکان داشته دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار والی زاده مرادی ضمن تشکر و قدردانی به بحث تشکیل مجمع خیرین ورزش یار اشاره و یکی از سیاستهای وزارت را تشکیل این مجمع در استانها و شهرستانها عنواد کرد و بعد از دیدار از خیرین ورزش یار از سالن کشتی شهرستان دیدن و قول مساعد در زمینه اهدا تجهیزات ورزشی به سالن کشتی و سالن بدنسازی را به هیات داده و از زحمتکشان این رشته از جمله مربیان ،پیشکسوتان ،ورزشکاران و رئیس هیات و اعضا هیات شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

در این جلسه شفیعی رئیس اداره ورزش و جوانان نیز ضمن خوشامدگویی و خسته نباشید به هیات استان  و ورزشکاران ،گزارشی در خصوص کارهای انجام شده در بحث عمرانی و تجهیزات سالن کشتی و مساعدتهایی که با هیات شهرستان داشته اند ،ارائه کرد و خواستار توجه هر چه بیشتر هیات استان به کشتی شهرستان الیگودرز شد.