به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان : کارگاه منطقه ای آموزش و زندگی خانواده با حضور کارشناسان و مشاوران روانشناسی به مدت سه روز در سالن کنفرانس خانه معلم خرم آباد برگزار گردید.

 شایان ذکر است در این کارگاه که با حضور جمعی از متخصصان و مربیان مراکز تحت نظارت بهزیستی استانهای لرستان ، کهکیلویه و بویراحمر و مرکزی برگزار شد، روشهای جدید در خصوص ازدواج و خانواده ، مهارت گفتگو بین زوجین، حل تعارض زوجین و نقش های جنسیتی و فرزند پروری تبیین گردید. و قرار است این مربیان پس از گذراندن کارگاه در مراکز خود بعنوان مدرس آموخته های خود را به زوجین انتقال دهند.