به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، استاندار هرمزگان در این بازدید مسائل و مشکلات زائران اربعین را مورد بررسی قرار داد.

همچنین استاندار هرمزگان با ابراهیم الساعدی فرمانده مرز شیب عراق دیدار و به بررسی روند اعزام و مسائل زائران اربعین پرداخت.