به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین در پایان جلسه هیات حل اختلاف و داوری که با حضور مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مدیرعامل و نماینده حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین برگزار شد اعلام کرد: در راستای فعال سازی قراردادهای حق بهره برداری در شهرکها و نواحی صنعتی قراردادهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان بررسی که منجر به مشخص شدن تکلیف 10پرونده در همین زمینه شد.

خانپور ابراز کرد: این جلسه در جهت تعیین تکلیف قراردادهای منعقده با متقاضیان سرمایه گذارای که به هر نحوی اراضی واگذار شده به آنان راکد مانده و موجب عدم اجرایی شدن تعهدات قرارداد شده بود برگزار شد.

وی در خصوص آراء صادره از سوی هیات حل و اختلاف داوری موضوع بند(7) فصل(و) عنوان کرد: از مجموع 2/5هکتار از اراضی واگذار شده به متقاضیان سرمایه گذاری، 3/3هکتار که شامل چهار پرونده قرارداد راکد می باشد منجر به تایید فسخ قرارداد و دو هکتار که شامل 6پرونده قرارداد راکد بود هم شامل اعطای فرصت جهت تعیین تکلیف شد.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه تعدادی از پرونده های مذکور مربوط به متقاضیانی است که هیچ گونه ساخت و سازی در زمین تحویل گرفته انجام نداده اند تصریح کرد: این پرونده ها جهت تعیین تکلیف، در دستور کار  هیات حل اختلاف و داوری قرار گرفته است.

خانپور با اشاره به فسخ قراردادهای راکد در چند سال گذشته گفت: تاکنون تعداد 76فقره قرارداد راکد پس از اعطای مهلت و عدم انجام تعهدات، فسخ شده که از این میان بالغ بر 94هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی قزوین آزادسازی شده است.

وی افزود: اراضی آزاده شده در راستای جذب سرمایه گذاران صنعتی، مجددا واگذار شده تا بتوان با آزادسازی این اراضی زمینه رشد اقتصادی و رونق کسب و کار در این استان فراهم شود.

دومین جلسه هیات حل اختلاف و داوری جهت تعیین تکلیف تعدادی دیگر از پرونده های راکد تا پایان سالجاری برگزار خواهد شد.

شهرک های صنعتی2