به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛مدیرکل پزشکی قانونی استان از افزایش فوتی های ناشی از غرق11مورد مرگ ناشی از غرق شدگی درسالجاری دراستان شدگی در6ماهه امسال در استان خبرداد وگفت:11مرگ ناشی از غرق شدگی امسال در استان رخ داد که این رقم درمدت مشابه پارسال 7 مورد بوده است. کامروز امینی با بیان اینکه همه غرق شدگان مرد بودند افزود:بر اساس سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور،پارسال استان کهگیلویه وبویراحمد با 13 نفر فوتی در اثر غرق شدگی در رتبه پنج کشوری بود. وی گفت: استانهای گیلان، مازندران،خوزستان و ایلام به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد افزود: آشنانبودن به فنون شنا ورعایت نکردن حریم مجاز رودخانه های استان درفصول گرم سال از عوامل موثر در افزایش غرق شدگی .است