به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری و معاونین فرماندار ، محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ، بخشدار کهریزک ، روسای اداره های  صنعت معدن و تجارت ، دامپزشکی ، تعزیرات حکومتی ری ، نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی استان تهران و ری ، اصحاب رسانه و کارشناسان همراه از دو کشتارگاه دام سنگین و سبک سامان گوشت آسیا و بسیم گوشت بازدید بعمل آمد.

 این بازدید با هدف انجام نظارت های بهداشتی دقیق و کنترل لاشه های تولیدی و ایجاد امکان ردیابی و برخورد با موارد تخلف احتمالی در واحدهای عرضه شهرستان و جلوگیری از ورود لاشه های غیربهداشتی انجام پذیرفت .

لازم بذکر است لیبل هایی که بر روی لاشه دام های سنگین و سبک الصاق میشود به عنوان شناسنامه لاشه دام بوده و دارای مشخصات، نام کشتارگاه ، تاریخ تولید ، تاریخ مصرف و شرایط نگهداری می باشد.

از مردم محترم شهرستان در خواست میشود  از خرید هرگونه گوشت فاقد لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی خودداری کرده و در صورت مشاهده لاشه فاقد شرایط ذکر شده به اداره صنعت معدن و تجارت و یا  شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش نمایند.