به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، این کتاب در قطع رقعی و با شمارگان ٣هزار نسخه توسط انتشارات نگاه تعالی، روانه بازار نشر شد.

در فصل اول این کتاب به مشخصات منتظران ظهور، منتظران واقعی، انتظار فرج، منظران فرج و در فصل دوم نیز به اسرار دوران غیبت، دوران دوری از امام زمان (عج)، انتظار و مقایسه آن با جهاد، انتظار و سختی دوران غیبت، فضائل منتظران، فرهنگ مهدوی؛ فرهنگ اسلامی اشاره شده است.

در مقدمه کتاب «فضائل منتظران و اسرار آن» به قلم محمدرضا زنگنه مدیر عامل موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان (عج) آمده است: «واژه انتظار در بین ادبیات دینی شیعی، جایگاهی بس قابل توجه و تأمل دارد. واژه ای که اگر چه در فرهنگ و ادبیات فارسی نیز جلوه نمایی می کند؛ اما آنگاه که به واژه «فرج» یعنی گشایش مطرح می شود، در مبانی اسلامی و شیعه گری خود نمایی ویژه ای دارد».