به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،نشست هم اندیشی دانشجویی در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور کارکنان این معاونت و جمعی از دانشجویان در مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند برگزار شد.

در این نششست  مالمیر مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه با اشاره به فعالیت  بخش خصوصی در راستای سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان  بیان داشت :امسال حدود سه هزار وپانصد دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که در شش باب خوابگاه در قالب چهار باب خوابگاه دخترانه و دوباب پسرانه بسر می برند.

مالمیر در ادامه سخنانش با اشاره به افتتاح سالن غذا خوری و آشپزخانه جدید دانشگاه علوم پزشکی گفت :مساحت این آشپزخانه حدود 1729 متر است که تمام تجهیزاتش بصورت اتوماتیک می باشند .

خبرنگار:محمد صادق سهاسیری