به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ، مهندس هومان محمودی "مدیرمخابرات منطقه لرستان" در مراسم تودیع و معارفه سرپرست مخابرات شهرستان الیگودرز که با حضور جمعی از همکاران در سالن ویدئو کنفرانس این شهرستان برگزار گردید ، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس شیخی، احمد رضا شفیعی را بعنوان سرپرست این اداره معرفی  کرد و از ایشان خواست تا در جهت پیشبرد اهداف مخابرات منطقه ،  در شهرستان الیگودرز  گام های عملی بردارد.

 لازم به ذکر اکبر شیخی در حال حاضر سمت مدیریت مخابرات شهرستان بروجرد را عهده دار  می باشد