به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: همایش یک روزه بسته بیمه در راستای افزایش همکاری در جهت ترویج فرهنگ بیمه، تقویت تولید و ایجاد اطمینان خاطر در میان صاحبان صنایع، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بهره مندی سرمایه گذاری تولیدی، صنعتی و خدماتی از مزایای بیمه با حضور تعدادی از واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی حیدریه و خرمدشت برگزار و در خلال آن بر اهمیت این موضوع تاکید شد.

خانپور ابراز کرد: با اجرای این طرح واحدهای صنعتی می توانند پوشش درمان تکمیلی کارکنان خود را توسط شرکت بیمه ایران که طرف قرارداد اکثر واحدهای درمانی خصوصی و عمومی کشور می باشد دریافت کنند.

وی ادامه داد: با تخفیف های تعلق گرفته شده توسط بیمه ایران، واحدهای صنعتی می توانند با کمترین هزینه نسبت به انتقال ریسک سرمایه گذاری خود اقدام نمایند.

این مقام مسوول در ادامه یادآور شد: ارائه بسته های بیمه ای و تخفیف توسط بیمه ایران، آموزش های لازم به پرسنل شهرکها و واحدهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار برای صنایع کوچک و متوسط، تقویت تولید و ایجاد اطمینان خاطر در میان صاحبان صنایع، حمایت و همراهی صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی موجود(کمبود نقدینگی)، ترویج فرهنگ بیمه و ایجاد امنیت و آرامش روانی و اقتصادی برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط از جمله بسته های حمایتی بیمه صنایع کوچک می باشد.

خانپور با اشاره به اجرای این طرح تصریح کرد: در هر یک از شهرکهای صنعتی واحد صدور و مشاوره بیمه ای مستقر است که موجب دسترسی آسان واحدهای صنعتی به موضوع بیمه می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس تعهد بیمه ایران این واحدها به جز انجام فرآیند آموزش و صدور بیمه نامه، خدمات مربوط به خسارت واحدهای صنعتی را نیز ارائه خواهند داد که از این حیث نیز موجب رضایت خاطر واحدهای صنعتی خواهد شد.

در حال حاضر تعداد 6نمایندگی بیمه در شهرکهای صنعتی آبیک، کاسپین، لیا، آراسنج، خرمدشت و حیدریه مستقر می باشد.

شهرکهای صنعتی (1)