به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ؛ خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان از آغاز عملیات پروژه محصور کردن دانشگاه خبر داد.

 عزیزی  اظهار کرد: محصور کردن حریم دانشگاه لرستان به طول 7500 متر آغاز شده است.

وی ادامه داد: محصور نبودن دانشگاه همواره معضلات متعددی ایجاد کرده بود  که با به ثمر رسیدن این مهم قدم بزرگی در پیشرفت و آبادانی دانشگاه برداشته خواهد شد.

عزیزی اضافه کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم از هیات امناء دانشگاه لرستان در خصوص تامین منابع مالی، عملیات محصور کردن حدود چهارگانه دانشگاه شروع شده است.

رئیس دانشگاه لرستان بیان کرد: برای انجام این مهم به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی یادآور شد: محصور کردن با استفاده از دیوار پیش ساخته بتونی طرح موج به ارتفاع 2.40 متر همزمان با آغاز سایر پروژه های عمرانی دانشگاه است.