به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، محمودرضا طاهری مدیرکل استاندارد قزوین با اعلام این خبر گفت: پس از تشکیل کمیته های فنی تایید صلاحیت در اداره کل استاندارد قزوین طی مهرماه سالجاری گواهینامه تائید صلاحیت دو آزمایشگاه همکار صادر شد.

طاهری عنوان کرد: گواهینامه فعالیت آزمایشگاه همکار "عیارسنجی امیر شوشتری" در زمینه رنگ فلزات گرانبها و گواهینامه فعالیت آزمایشگاه همکار "پایا زیست کاسپین البرز" در زمینه تولید محصولات شیمیایی صادر و در اختیار متولیان آنها قرار گرفت.

وی افزود: گواهینامه فعالیت آزمایشگاه های همکار "قند قزوین" و "گلوکوزان" در زمینه موادغذایی، "محب قزوین"و "بهین سولار کاسپین" در زمینه بسته بندی، "فنی و مکانیک خاک قزوین" در زمینه ساختمانی، "پایا زیست کاسپین البرز" و "دانش محور البرز" در زمینه موادغذایی، "افق البرز" در زمینه برق و الکترونیک و "رینگ خودرو پارس" در زمینه خودرو و نیرو محرکه و مکانیک و فلزشناسی نیز تمدید شد.

این مقام مسوول گفت: همچنین در این کمیته با درخواست اولیه شرکت پیمانه سنج دیبا جهت فعالیت به عنوان آزمایشگاه همکار در زمینه عرضه نازل های فرآورده های نفتی موافقت شد.