به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، ضرغام علیجانی معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان لرستان، جهت انجام امورات مربوط به هیئت ناشنوایان استان و همچنین تکریم ورزشکاران ناشنوا و کم شنوا، از طرف ضرغام علیجانی معاونت ورزشی اداره کل یک باب اتاق در مکان مجموعه ورزشی تختی خرم آباد به این هیئت اختصاص یافت.

لازم به ذکر است ، این برای اولین بار است که محل کاری برای این هیئت به طور اختصاصی فراهم شده است.