به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در دیدار اعضای شورای نامگذاری معابر استان قزوین گفت: باید دقت نظر داشته باشیم که نام های معابر و کوچه ها حامل پیام های ارزشی و دینی باشند و باید استفاده‌ از نام هایی که پیام های غیر ارزشی دارند پرهیز شود.

آیت الله عابدینی اظهار کرد: خداوند متعال نخستین نامگذاری را در عالم انجام داده و این مهم گویای اهمیت نامگذاری در مبانی دینی است.

وی تصریح کرد: نامگذاری در نگاه پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و دانشمندان به صورت ویژه مورد توجه قرار داشته است و اینکه بر روی هر چیز کشف شده ای در عالم نامگذاری می شود، نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با بیان این که قرآن نام های مختلفی داشته و همه سوره ها و آیات نامگذاری شده اند ابراز کرد: نامگذاری سوره ها که بیشتر بعد از رحلت پیامبر(ص) صورت گرفته اند از جهات مختلفی دارای اهمیت بوده و این اقدام کارهای پژوهشی و مطالعاتی را نیز آسان کرده است.

آیت الله عابدینی رعایت عدالت در توزیع معنوی نامگذاری ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: به عنوان نمونه در انتخاب نام شهدا به گونه ای عمل نشود که از عدالت خارج شویم و نام شهیدی در نام های انتخابی دیده نشود.

وی ثابت ماندن نام کوچه ها و معابر را بسیار مهم و ضروری دانست و اظهار کرد: تغییر مکرر نام معابر، کوچه ها و خیابان ها موجب سردرگمی مردم می شود و اگر لازم به انجام این کار است، باید به گونه‌ای عمل شود که مردم دچار این مشکل نشوند.

امام جمعه2