به گزارش برنا،شکور پورحسین در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از این بیمارستان افزود: برای ما پیگیری تکمیل و تجهیز این پروژه در اولویت برنامه ها قرار دارد چرا که با افتتاح آن بسیاری از مشکلات و نارسایی های درمانی و بهداشتی این شهرستان برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه بحث سلامت از حقوق بنیادین و ابتدایی مردم به حساب می آید، ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت یکی از دستاوردهای مهم و موفق دولت یازدهم است که با اجرای آن عدالت درمانی کشور فراهم شد.
پورحسین، تعامل و ارتباط بین مجلس و دولت را برای پیشبرد اهداف کشور مطلوب دانست و بیان کرد: نمایندگان مجلس برای تحقق مطالبات مردم و رفع مشکلات کشور، به دولت کمک می کنند.