به گزارش خبر گزاری برنا در  استان تهران، در انتخابات دوره جدید شورای شهرستان قدس برای سال چهارم در دفتر این شورا با حضور ورمزیار معاون فنی عمران فرماندار به‌عنوان نماینده‌ فرمانداری و اعضای شورا برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه  لیلا آجرلو و احمد خراسانی از اعضای شورای برای کسب مسند ریاست شورای شهرستان اعلام آمادگی کردند.

در ادامه با  برگزاری انتخابات خراسانی با سه رأی از چهار رأی به‌عنوان رئیس، جعفر افشار با چهار رأی به‌عنوان نائب رئیس و محمد تاجیک با چهار رأی به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

خاطر نشان میگردد، تعداد اعضای شورای اسلامی شهرستان قدس پنج نفر است که یکی از اعضای شورای بخش و یکی از آنها از روستاها و دهیاری‌ها و سه نفر دیگر از بین 13 عضو اصلی شورای اسلامی شهر قدس انتخاب می‌شوند.