به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در حکم صادره از سوی دکتر علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی آمده است:با عنایت به پیشنهاد مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان خراسان رضوی به موجب این ابلاغ به عنوان « سرپرست هیأت ورزشهای همگانی » آن استان منصوب می شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای مجرب و متعهد و با هماهنگی مدیرکل محترم ورزش و جوانان آن استان در انجام ماموریت محوله موفق باشید .