به گزارش برنا آذربایجان غربی، محمد حضرت پور شهردار ارومیه با بیان محرزبودن عامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه، تصریح کرد: باید جلوی عامل انسانی از راههای مختلف به ویژه آموزش و متقاعد سازی گرفته و اصلاح شود و با برخوردهای قهری نمی توان به نتیجه رسید.

وی ادامه داد : عواملی مانند برداشت بی رویه و غیر اصولی از آبهای زیرزمینی ، برداشت غیرمجاز از بالادست های رودخانه ها، مدیریت غیر صحیح آب در سدها، تغییر الگوی کشت از کم آب به پرآب و تغییرات اقلیمی از جمله کاهش بارندگی در کشور از جمله این دلایل است.

حضرت پور تاکید کرد : با بررسی این عوامل به غیر از عامل کاهش بارندگی متوجه می شویم، که ۷۰ درصد عامل خشک شدن دریاچه انسانی است.

وی افزود : باید جلوی عامل انسانی از راههای مختلف به ویژه آموزش و متقاعد سازی، گرفته و اصلاح شود.

او چاه های غیرمجاز در محدوده دریاچه را به عنوان یک نمونه ذکر کرد و تاکید کرد: این چاهها باید تعیین تکلیف شوند.

وی بیان کرد : طرح تجمیع و ساماندهی سالانه ۳ هزار حلقه چاه از ۴۴ هزار و جایگزینی آبیاری قطره ای از طریق چاه های مجاز این طرح در اجرا به موفقیت نرسید.

حضرت پور با تاکید براینکه ۳۰ درصد از جمعیت استان از کشاورزی ارتزاق می کنند ؛ تاکید کرد : با برخورد قهری در حوزه کشاورزی نمی توان به نتیجه رسید.

شهردار ارومیه گفت : هوشمندسازی مدیریت مصرف آب در حوزه دریاچه از طریق نصب کنتور هوشمند، محدود کردن کشت های باغی و آب بر و حذف برداشت های غیرمجاز و غیراصولی در حوزه بالادستی رودخانه ها را از مهمترین راهکارها برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد.