به گزارش برنا، طاهر شریفی در همایش علمی بررسی طرح تامین مالی خرد روستایی موسوم به طرح (تاک) در مشگین شهر افزود: متاسفانه این استان به رغم داشتن منابع انسانی و خدادادی فراوان توسعه چندانی نیافته و هم اکنون در ردیف استان های محروم قرار دارد.
وی با تاکید بر لزوم تقویت تعاونی ها و تشکل های مردم نهاد برای ارتقای وضعیت فعلی استان گفت: طرح تاک که همزمان با 16 استان کشور در اردبیل نیز اجرا می شود از طرح های موفق است.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل نیز هدف از اجرای طرح تاک را توسعه کسب و کارهای خرد ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر ، کاهش نرخ بیکاری و دسترسی به منابع بانکی بدون معرفی ضامن و سپردن وثیقه ذکر کرد.
بهزاد ستاری افزود: تاکنون در قالب این طرح بیش از یک هزار و 570 گروه در 600 روستای کشور با بیش از 25 هزار عضو تشکیل شده است.
وی تشریح کرد: در این استان نیز 2 هزار و 816 نفر در سه شهرستان مشگین شهر ، خلخال و نمین در قالب 176 گروه 16 نفره عضو این طرح هستند.
او سهم شهرستان مشگین شهر در این طرح را راه اندازی 70 گروه ذکر کرد که با استقبال خوب اهالی به 85 گروه ارتقا یافته است.
وی گفت: تاکنون در شهرستان مشگین شهر در قالب این طرح بیش از 110 میلیارد ریال تسهیلات به اعضای طرح پرداخت شده است.
ابراهیم امامی ، فرماندار مشگین شهر هم با بیان اینکه این شهرستان به عنوان پایلوت اشتغال روستایی انتخاب شده از حمایت همه جانبه فرمانداری از طرح های خود اشتغالی و تشکل های تعاونی خبرداد.