به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد،  در چهارمین همایش از مجموعه همایش های جشنواره مسیر خوشبختی که ظهر امروز در تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، جلیل معماریانی کارشناس فرهنگی برنامه های صدا وسیمای استان به توضیح عوامل موثر در « طرح ریزی ازدواج موفق» پرداخت وگفت: از آنجا که معنای موفقیت تلاش دایمی، آگاهانه، هدفمند و مبتنی بر ارزشها است، یک ازدواج پایدار نیز بر اساس همین مولفه ها معنا شده و فرد را به درک مفهومی صحیح از ازدواج وآمادگی های لازم جهت تحقق آن می رساند.

وی با اشاره به اهمیت کسب مهارت« خودآگاهی» در ازدواج موفق، این مهارت را مقدمه ا ی برای شناخت دیگران دانست و افزود:  افرادیکه از نقاط ضعف و قوت، تعلقات، توقعات و امکانات خود درک صحیح دارند، عشق یا نفرت شان نسبت به دیگران حقیقی تر خواهد بود و با حس « خودآگاه» که محصول شناخت است، تصمیم گیری خواهند کرد.  

معماریانی، به اهمیت حفظ حریم در ارتباطات پیش از ازدواج نیز اشاره و ضمن بی پایه دانستن دوستی های پیش از ازدواج، تحقق عشق پایدار را منوط به شناخت فضائل وارزش های فردی دانست.

مدیر عامل موسسه کتابپردازان همچنین، انطباق ارزش های فردی با هنجارهای تعریف شده دربطن جامعه را سبب جذابیت ومحبوبیت افراد در نگاه دیگران دانست واظهار کرد: علاقه ومحبت واقعی زمانی ایجاد میشود که هر یک از افراد عینیّت بخشی به ارزش های خود را در رفتار وگفتار یکدیگر مشاهده کنند.

گفتنی است؛ سلسله همایش های « طرح ریزی ازدواج موفق » از سوی ستاد ازدواج دانشجویی استان خراسان و در قالب پنجمین جشنواره مسیر خوشبختی در حال برگزاری است.

دانشجویان علاقمند جهت شرکت در این همایش ها می توانند از طریق سایت www.Nahad.mums.ac.irو تلفن ۳۸۴۱۶۶۹۳ ستاد ازدواج دانشجویی اقدام نمایند.