به گزارش خبر گزاری برنا از تهران؛ وزیر صنعت معدن و تجارت در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران ، مسوولین ونمایندگان مجلس برپا شد، گفت: دولت برای رفع موانع بین المللی تلاش بسیار کرد و موفق شد و حالا باید در داخل کشور همه با هم برای رونق و توسعه کشور تلاش کنیم .

نعمت زاده افزود : مدیران و جوانان تحصیل کرده باید با استفاده از تجربه پیشکسوتان و تاسیس شرکت های دانش بنیان برای خود و دیگران شغل ایجاد کنند.

همچنین دکتر حیدر داوری زرنقی رییس هیات مدیره شمس پلاست طب ضمن دریافت نشان ویژه مدیریت اظهار داشت : یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ صنعت گران ﺩﺍﺧﻠﻰ است و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟـﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﻧﮕﺮ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی ﻣﻰ ﺗﻮﺍن  ﻓﻀﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭ منویات مقام معظم رهبری در تحقق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ 20ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ تسریع بخشید.

شایان ذکر است ؛ این مراسم با قرائت پیام ریاست جمهوری گشایش یافت و ضمن معرفی32 نفر از مدیران و تولید کنندگان جوان در چهار حوزه مدیران نمونه جوان، خدمات فنی و مهندسی برتر ، بنگاه های تولیدی برتر ، از 6 نفر چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران نیز تجلیل به عمل آمد.

 

جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت جشنواره تولید کنندگان ومدیران جوان وچهره های ماندگار صنعت