به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، دکتر جاسم جادری در سی و دومین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با بیان اینکه سهمیه تسهیلات بانکی هرمزگان برای تسهیل و رفع موانع تولید رقمی برابر با 405 میلیارد تومان است، عنوان کرد: تاکنون به 433 واحد تولیدی در هرمزگان تسهیلات مورد نیاز پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برای این تعداد واحد 120 میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است و این تسهیلات برای خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در سراسر کشور برای این امر بیش از 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم هرمزگان 405 میلیارد تومان است.

استاندار هرمزگان افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات، ایجاد حرکت به سمت خروج از رکود بوده است و باید با دقت بیشتری در این راستا حرکت کرد و تسهیلات را به واحدهای کارآمد با توان تولید و اشتغالزایی بالا اختصاص داد.

جادری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شش ماهه سال جاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان تسهیلات در تمامی بخش‌ها در کشور پرداخت شده است، اظهار داشت: طبق دستورات و ابلاغیه‌های موجود از طرف بانک مرکزی و وزارت کشور، در امر واگذاری تسهیلات باید با سهولت مورد نیاز مدنظر و بدون افزایش سود سپرده به متقاضیان واگذار شود.

وی گفت: هرمزگان از نظر تعداد واحدهای دریافت کننده تسهیلات رفع مواند تولید در رتبه سوم کشور قرار دارد.